VAN AN TOÀN THÂN GANG NỐI MẶT BÍCH TOZEN NHẬT BẢN

vnđ

VAN AN TOÀN THÂN GANG NỐI MẶT BÍCH PN16/PN25,TOZEN NHẬT BẢN

Working Pressure 16 / 25 bar
Testing Pressure Shell: Seat: 1.1 times 1.5 times
Working Temperature -10ºC to 80ºC
Suitable Media Water